Pianolektioner och Sånglektioner
i Göteborg

Det Senaste:
Pia har inte möjlighet att ta sig an elever för tillfället. Men fortsätt musicera!

- Har någon sagt till dig att du var Tondöv? Lyssna till vad Pia tycker om "så kallad" Tondövhet.

- Hur lära man sig spela och sjunga om man har läs och skrivsvårigheter, dyslexi?